Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Klikkertræning - forklaring og forståelse

Hvad er klikkertræning og hvorfor er det godt?

Klikkertræning er sjovt for både hund og hundeejer. Det er effektivt og nemt at komme i gang med, da det eneste du skal bruge en er klikker. En klikker er et hjælperedskab. En lille anordning, lavet i plastik med et metalbånd i, som giver den karakteristiske klik-lyd, når man trykker på den.

Klikkertræning er en træningsmetode, som bygger på belønning af en ønsket adfærd. Du får nemlig langt bedre resultater af at belønne hunden for korrekt adfærd, end at straffe den, når den gør det forkerte. Gør hunden en uønsket adfærd, ignoreres denne.

Med klikkertræning får du en glad og arbejdsvillig hund, der udfører øvelserne hurtigt. Du får en hund, der selvstændigt byder ind med forskellige forslag til at løse den opgave du har stillet hunden.

Når du skal starte på en ny øvelse, eller kommando, bygger du den op i bidder, eller delmål. Du kan ikke forvente din hund ved hvad den skal gøre med det samme, så hunden skal have tid og lov til at prøve sig frem med forskellige forslag på adfærd, hvortil du klikker, når den gør det rigtige. Efterhånden som din hund forstår den første del, bygger du videre på øvelsen.

Klikkertræning er en enkel måde for hunden at finde ud af at den gør det rigtige. Det sker, fordi klikket er en ensartet lyd, som du lærer hunden betyder, at den gør den korrekte adfærd. Når hunden hører klikket giver du samtidig hunden en godbid og derfor lærer hunden at associere klikket med belønning, som også kaldes positiv forstærkning. 

Med klikkeren er der fokus på et godt samarbejde mellem dig og din hund. Træningen giver hurtigere indlæring, da du har mulighed for at time din belønning idet den gør det rigtigt, i forhold til ved traditionelle træningsformer.

Hunden lærer at de attraktive goder afhænger af dens egen adfærd og det skaber en mere selvsikker hund, der tør byde ind med forslag til at løse den øvelse du har stillet den.

Hvad er positiv forstærkning?

Du skal være systematisk, ligefrem, positiv og vedholdende i dit arbejde med hunden. Du skal belønne ønsket adfærd og ignorere uønsket. Det er det vi kalder positiv forstærkning og negativ straf.

  • Positiv, forstået på den måde, at vi tilfører goder som belønning og samvær. Derved forstærker en given adfærd.
  • Negativ i den forstand, at vi fratager hunden adgang til goder, belønning og vores opmærksomhed. Derved indikerer (“straffer”) vi hunden, at den given adfærd er uønsket.  

Husk, hvis du ikke har kontakt til hunden, kan du ikke lære den noget. Jo bedre kontakt der er mellem jer, desto bedre samarbejde får I og desto mere lærer hunden.

Det er aldrig okay at slå, sparke, eller på anden måde påføre hunden smerte, for at få den til at forstå.

Det er derfor alfa & omega, at hunden forstår og kan gennemskue præmissen og opgaven. En hund kan af indlysende grunde ikke gentage en ønsket adfærd, hvis den ikke ved hvad det er den skal gøre.

Forskel på belønningsbaseret træning og korrektionsbaseret træning

Vi skelner groft sagt mellem to slags træning. Belønningsbaseret og korrektionsbaseret (fysisk manipulation).
 
Den helt store forskel er at ved belønningsbaseret træning er hunden drevet af motivationen for at få goder gennem sin adfærd. Den får mulighed for at udvise initiativ, kan selv påvirke tilgangen af goder og den får mulighed for at udvikle sig.

Du giver hunden følelsen af kontrol og overskud til at imødekomme modgang og ubehageligheder. Den føler sig rustet til at løse de problemer den løber ind i og giver ikke op. Du får en hund med selvtillid og mod på livet. Det kalder vi empowerment.

Ved korrektionsbaseret træning er hunden motiveret af frygt, for at undgå ubehag. Det ubehag, der påføres ved fysisk og verbal korrektion. Her lever hunden i frygt for straf og har ikke mulighed for at udvikle sig selvstændigt.

Man piller følelsen af kontrol over situationen og selvværdet af hunden. Den mister følelsen af godt at kunne klare modgang og vanskeligheder. Den holder med tiden op med at gøre noget som helst på egen hånd, og møder den svære og ubehagelige situationer, bliver den passiv og hjælpeløs. Det kaldes dis-empowerment.

Forkert træning gør hunden passiv, men korrekt træning giver selvtillid

Korrektionsbaseret træning svarer til, at du blive iført en fin kjole og sat midt på et dansegulv. Ingen lærer dig dansetrinnene og hver gang du tager et forkert trin, får du stød. Du finder hurtigt ud af hvilken trin du IKKE skal tage, men det er ikke ensbetydende med du lærer at danse. Og på et tidspunkt bliver du passiv, holder op med at prøve og giver op.

Ved belønningsbaseret træning bliver du belønnet for at vise initiativ. Det, at du prøver dig frem til du rammer de rigtige trin. De forkerte trin ignoreres og de rigtige belønnes. Du vil ivrigt prøve igen og igen for at blive belønnet.
 
Det kan virke besværligt og uoverskueligt, men det er “bare” et spørgsmål om, at vende den gamle tankegang på hovedet. Måske denne lille figur kan give et hurtigt overblik.
 

Gamle vaner Nye vaner
Du korrigerer og skælder ud, når hunden ikke gør som du forventer. Du klikker og belønner den ønskede adfærd og ignorerer uønsket adfærd.
Du siger/råber "Nej", hver gang hunden ikke hører efter, eller laver ballade. Du ignorer uønsket adfærd og bruger kun "Nej", når det virkelig er nødvendigt.
Du kalder konstant på hunden for at få kontakt. Lad hunden selv tage kontakt til dig.
Klik og beløn stort.
Du hiver hårdt i snoren og skælder ud, når hunden trækker.

Når hunden hiver i snoren stopper du op og afventer til hunden selv tager kontakt.

Klik og beløn stort. Dette gøres hver gang.

Du fokuserer på og bliver irriteret over alle de bølle-streger hunden laver. Du fokuserer på alle de gode ting hunden gør - når den er dygtig, og gør som du ønsker.
Du har hånden fyldt med godbidder og lokker hunden til ønsket adfærd.

Du lader hunden prøve selv at tilbyde adfærd af egen fri vilje.

Klik og beløn, når det lykkedes. Ignorer alt andet.

 Du er træt af og frustreret over hundens adfærd og bøllestreger. Vent med hundetræningen til du følelsesmæssigt er faldet til ro. Hvis du er sur og irriteret, går det direkte ned og påvirker hunden.

Ignorer hunden, når den gør noget forkert 

Det er vigtigt, at hunden forstå forskellen på ønsket og uønsket adfærd. Og sker ved at du klikker, belønner og “fejrer”, når hunden er dygtig og ignorer alt andet.

Du ignorerer ved at stå musestille, selvom hunden hopper, danser og springer. Undlad AL kontakt, da det er det den søger - og den nøjes gerne med negativ kontakt, bare der er kontakt.

Hvis det viser sig ikke at være nok, vender du ryggen til og går væk. Hunde hader, at vi går fra dem. Hvis den stormer efter dig og evt. bider i dine ben, så er det okay at trække et "nej". Højt, kort, og kontant - og så videre. Den skal forstå, at det er ikke okay. Men du skal ikke sparke ud efter hunden eller slå den. Bare et højt, kort og præcist nej tak.

I det øjeblik den stopper, skal du klikke og belønne den og aflede dens opmærksomhed til noget, som den gerne må. Lav en SIT-øvelse, kast en bold, leg med noget legetøj eller hvad du nu kan finde på.

Den kontaktsøgende adfærd belønnes, så længe det foregår i god ro og orden, men hvis det bliver til hoppen op og springen, er det ikke okay. Og det vigtigste er, at du er konsekvent. En adfærd du ikke vil acceptere, skal ignoreres hver gang. Hunden må ikke få følelsen af, at det er okay - en gang imellem - det kan den ikke finde ud af.

Så helt firkantet er en adfærd enten okay eller ikke okay. Ikke nogen blød mellemvej. Den forstår ikke vores mellemregninger.

Opnå succes med klikkertræning

Det er timingen i brugen af klikkeren, der gør om du oplever succes eller frustration. Det er super vigtigt at klikke i det split-sekund, hunden gør præcis som du ønsker. Ikke 2 sekunder før, ikke 3 sekunder efter. Men lige præcis på i det øjeblik den ønskede adfærd er der. Det kan tage lidt øvelse, at blive  god til at time dit klik rigtigt, men giv ikke op.
 
For at time klikket rigtigt, er det vigtigt at forstå, at hunden tænker lineært. Prøv at forestil dig en perlekæde med 4 perler.

  • Hunden gør præcis det du ønsker.
  • Du klikker - ikke andet.
  • Du belønner hunden med godbid og siger "dygtiiig" eller lignende.
  • Du jubler og “fejrer” glæden over en succesfuld øvelse er udført sammen med hunden.

I indlæringen er det er vigtigt, at hunden selv gennemskuer præmissen. Ved de lettere øvelser som f.eks. SIT, lader du hunden arbejde selv. Ved de lidt sværere øvelser, er det tilladt at bruge det vi kalder dirigeret shaping. Altså at du med kropssprog eller en håndbevægelse dirigerer hunden i den retning du ønsker. Hav ikke godbidder i hånden. Hunden skal tjene sine godbidder, ikke have dem på forhånd.

Når du begynder at klikkertræne

I starten skal din hund ikke gøre noget, når den introduceres til klikkeren.

  • Du viser din klikker til din hvalpe eller voksne hund.
  • Du klikker og giver hunden en godbid.

Du skal lave en del gentagelser, for at hunden forbinder klikket med noget positivt. Du kan tydeligt se, når hunden har fået forståelsen mellem et klik og den efterfølgende belønning. Det kan være at din hund begynder at logre med halen, måske den hoppe lidt rundt eller endda begynde at savle. Alle disse tegn viser at hunden har fået forståelsen for hvad et klik betyder.

Det gode ved en klikker er, at den altid har en ensartet lyd. Den kan aldrig lyde sur eller skuffet. Hvis du roser din hund verbalt med en ”floot” eller ”dyygtiig”, kan der være en stor forskel på hvordan du får det til at lyde. Nogle gange lyder du meget glad og andre gange mindre glad. Dit toneleje samt længden på dine verbale rosende ord kan variere. Men et klik altid ens og vil ikke forvirre hunden.

Ved at bruge klikkeren kan du belønne din hund hurtigt og præcist. Godbidden skal altid gives når du klikker og helst inden for 3 sekunder. Klikker du ved en fejl, skal du stadig belønne hunden. 

Når hunden er helt indforstået med klikkertræningen kan du klikke på afstand, når den fx løber ud til en apportbuk og derved fortælle at hunden gør det rigtige. Herefter har du et par sekunder til at finde godbidden frem og belønne din hund. Du har jo med klikket fortalt at belønningen er på vej, så der må gerne gå nogle sekunder inden godbidden kommer.

Hvad skal jeg bruge for at komme i gang med klikkertræning?

Inden du starter med klikkertræning, har du brug for en god klikker evt. med spiralsnor, samt lækre små godbidder som hunden hurtig kan spise.

Derudover kan det være rart med en træningspose eller godbidstaske, til at have godbidderne i mens i træner.